Keuring van koeltechnische bedrijven

Keuring van koeltechnische bedrijven

 

Het Besluit van 8 december 2006 van de Vlaamse Regering inzake de certificering van koeltechnische bedrijven is op 14 februari 2007 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit omvat de invoering van een verplichte erkenningsregeling of keuring van het koelinstallatiebeheersysteem van koeltechnische bedrijven, evenals de keuring van een examenbeheersysteem van een examencentrum dat examens afneemt van koeltechnici om een geldig attest van bekwaamheid in de koeltechniek af te leveren. De keuring van het koelinstallatiebeheersysteem van het koeltechnisch bedrijf en de keuring van het examenbeheersysteem van het examencentrum dient om de 24 maanden te gebeuren. Vinçotte is hiervoor erkend door de Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

In het Besluit zijn ook enkele overgangsbepalingen opgenomen: indien een koeltechnisch bedrijf vóór 01/10/2008 wordt gekeurd, dienen niet alle koeltechnici over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek te beschikken.

 

Een bedrijf met max. 10 bevoegde koeltechnici dat voor 01/10/2008 wordt gekeurd moet er voor zorgen dat:

• op 01/04/2009 25% van de bevoegde koeltechnici beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek

• op 01/04/2011 100% van de bevoegde koeltechnici beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek

 

Een bedrijf met meer dan 10 bevoegde koeltechnici dat voor 01/10/2008 wordt gekeurd moet er voor zorgen dat:

 

• op 01/04/2009 25% van de bevoegde koeltechnici beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek

• op 01/04/2010 75% van de bevoegde koeltechnici beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek

• op 01/04/2011 100% van de bevoegde koeltechnici beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek

 

 

DRINGENDE PROBLEMEN? BEL OF SMS ONS SERVICE-NUMMER: +32 485 05 72 46

DRINGENDE PROBLEMEN?

BEL OF SMS ONS SERVICE-NUMMER: +32 485 05 72 46